Diyalog Masalı

Anladınız mı?

ŞİMDİ anladınız mı dinlerarası diyalog ve hoşgörü neymiş?.. Ilımlı ve light İslam neymiş?.. Yüz çeşit, belki de bin çeşit dinde reform, dinde yenilik, dinde değişim, İslamcılık, Mealcilik, Protestanlık cereyanı neymiş? Hâlâ anlamadınız mi, Ehl-i Sünnet İslamlığını niçin yıkmak istiyorlar? Kur’an, Sünnet, Şeriat İslamlığını yıkıp, onun yerine niçin Fazlurrahmanın Tarihsellik ve Tatiliye mezhebini getirmek istiyorlar? Camilere… Okumaya devam et Anladınız mı?

Ahmet Şahin · Genel

Ahmet Şahin’in “Amentüde ittifakımız vardır” sözü üzerine-2

Bu hususu daha evvel ele almış ve Ehl-i kitab ile “amentüde ittifakımız” olmadığını açık bir şekilde izah etmiştim: http://muratyazici.blogspot.com/2013/12/ahmed-sahinin-amentude-ittifakmz-vardr.html Ahmed Şahin bahis konusu lafları yazdıktan sonra birçok yazar tarafından tenkid edilmişti. Bunlara cevaben şunları söyleyerek ilk yazdığını te’vil ile müdafaa etmeye çalıştığını görüyoruz: “Türkiye Diyanet Vakfı’nın 11 kişilik ilim heyetine hazırlattığı İslam ilmihalinde, tüm dinlerin… Okumaya devam et Ahmet Şahin’in “Amentüde ittifakımız vardır” sözü üzerine-2

Bayraktar Bayraklı

Bayraktar Bayraklı’nın Bozuk Görüşü

Bayraktar Bayraklı, Habertürk Gazetesi’nde 15 Mart 2013 tarihli makalesinde şöyle diyor: “Biz Cennet ve Cehennem’in geçici olduğunu söylüyoruz. Eski âlimler de bunun farkına varmışlar fakat açıklayamamışlardır.” (Bayraktar Bayraklı) “Eski âlimler” diye bahsettiği Cehm bin Safvân olsa gerek. Nitekim, Dr. Ebubekir Sifil  24 Temmuz 2004 tarihli Millî Gazete makalesinde şu bilgileri veriyor: “Kaynaklar, kabir azabı, sırat, mizan,… Okumaya devam et Bayraktar Bayraklı’nın Bozuk Görüşü

Yaşar Nuri Öztürk

Yaşar Nuri ÖZTÜRK Ahireti İnkar Ediyor

Y. Nuri’nin Mayıs 2012 de show tv de yayınlanan konuşması, kendinin ne kadar inkarcı ve zavallı olduğunu bir kez daha ortaya dökmüştür. Yılların prof’u falcılardan ve Hint felsefesinden etkilenmiş ki artık reenkarnasyon masalını diline dolamış. Konuşmasından özetlediğimiz bölümleri aşağıya aldık… Cevaplarını da ilave ettik… Allahu Teala bizleri ahır zaman fitnelerinden muhafaza eylesin…. 1-<<<Allahu Teala insan… Okumaya devam et Yaşar Nuri ÖZTÜRK Ahireti İnkar Ediyor

Mustafa İslamoğlu

Mustafa İslamoğu’da Meal Yazarsa Sonuçları Böyle Olur

Talha Hakan ALP,Facebook sayfasında yayınladığı yazıda,Mustafa İslamoğlu’nun Kur’an Meali’nde ki hataları ele alıyor. Meal mi Melal mi? Bir kardeşimizin sorusu üzerine Mustafa İslamoğlu’nun Âdiyât suresinin ilk ayetlerine verdiği meale baktım, “Allah şahittir; (vahye) dinmez bir hınçla saldıranlara,” diye başlıyor ve ilgili ayetlerin vahye düşmanlıktan geri kalmayan müşrikleri tasvir ettiğini ifade ediyor. Sözü dolandırmaya hiç gerek… Okumaya devam et Mustafa İslamoğu’da Meal Yazarsa Sonuçları Böyle Olur

Muhammet Nurdoğan

MUHAMMED NUR DOĞAN’A REDDİYELER

Cübbeli Ahmet Hoca, uzun bir süre önce yaptığı bir vaazında anlattığı ‘Hadis’ten dolayı kendisine ‘Kâfir’ damgası vurmaya çalışan Muhammet Nur Doğan ve Alparslan Kuytul gibi isimlere, 17 Kasım 2011 tarihli mescid sohbetinde yanıt verdi. Cübbeli Ahmet Hoca, ‘Bana kâfir diyenlerin kendileri kâfir oldu’ derken bu ithamlarda bulunanları tövbe etmeleri gerektiği konusunda tavsiyede bulundu. Geçtiğimiz Cuma akşamı canlı olarak… Okumaya devam et MUHAMMED NUR DOĞAN’A REDDİYELER

Ahmet Hulusi

Ahmet Hulusi’nin İfsadı!!

Ahmet Hulusi’nin Son zamanlarda “Dini Yanlış Algılamak” isimli kitabı, daha sonra da diğer kitapları elimize geçti. Kitapları Baştanbaşa kelime oyunları ve tüm gerçekleri inkâr eder nitelikte, hurafe ve tahriflerle doludur! İnsanları yanıltıp inkâra götürücü ve 1400 seneden beri gelen “süzel” inançları  yok edici sözlerini aşağıdaki bölümlerde tek tek Göreceğiz… Öncelikle şunu söyleyelim; tüm kitabında Kur’an-ı… Okumaya devam et Ahmet Hulusi’nin İfsadı!!

Galip Hasan Kuşçuoğlu

Gâlibilik ve İlahi Mühür

Bu makale Müdafaa Dergisinden alıntıdır.  KARGA KILAVUZ OLMAYA HEVESLENİRSE Bu hakikati kabul edemeyen zihniyetleri târumâr etmek zarûrîdir. Şimdiye kadar bu milletin dimağını paslandıran, uyuşturan, bu zihniyette bulunanlar olmuştur. Herhâlde zihniyetlerde mevcud hurâfeler kâmilen tard olunacaktır. Onlar çıkarılmadıkça dimağa hakikat nurlarını infâz etmek imkânsızdır.Ölülerden istimdat etmek, medenî bir heyet-i ictimâiye için şindir (ayıptır). Mevcud tarikatlerin gâyesi, kendilerine… Okumaya devam et Gâlibilik ve İlahi Mühür

Abdülaziz Bayındır

A. Aziz BAYINDIR’ın yalanı!!!

Bayındır Doğru mu Söylüyor? Abdulaziz Bayındır, Hilal tv’den yaptığı bir açıklamada [1]  Efendimiz’in Kuran-ı Kerim’i beyan/açıklama görevinin olmadığını savunuyor. Nahl suresinde geçen “biz sana Zikr’i/Kuran’ı indirdik ki onu insanlara beyan edesin” (Nahl, 44) ayetinde yer alan li tübeyyine kelimesini âlimlerin yanlış anladığını ileri sürüyor. Aslında beyanın açıklamak, tafsilata dökmek anlamına gelmediğini, bilakis “gizlememek” anlamına geldiğini belirtiyor. Bu durumda… Okumaya devam et A. Aziz BAYINDIR’ın yalanı!!!

El-Albani

El-Albani Kimdir!!?

Zamanımızın Önde Gelen Reformcusu el-Albânî Hakkında Kısa Bir Rehber Yazan: Dr. Cibril Fuad Haddad Tercüme: Murat Yazıcı [Not: Köşeli parantez içindeki notlar mütercim tarafından eklenmiştir.] Nâsıruddîn el-Albânî günümüz Vehhabî ve “Selefîleri” arasında en önde gelen bir bid’atçı ve reformcudur. Meslek olarak saat tamircisidir. Kendi kendisini eğiterek [sadece kitap okuyarak] hadîs âlimi olmak iddiasında olan bir… Okumaya devam et El-Albani Kimdir!!?