Cemaleddin Efgani · M. Abduh

İki Reformist: M.Abduh ve C. Efgani

M. Abduh ve C. Efgani hakkında Mehmet Şevket Eygi Bey şunları yazıyor: Cemaleddin Afgani “Reformcular Cemaleddin Afganî‘yi de büyük bir İslam önderi ve rehberi olarak gösterirler ve Ehl-i Tevhid’inkurtuluş ve selametini bu zatın eteğine yapışmakta görürler. Kimdir bu Afganî? Bir kere Afgan değildir, İran’ın Ese-dâbad şehrine mensuptur. Bu zat Sünnî de değildir, Şiîdir. İki konuda, tagiyye yaparak Müslümanları aldatmıştır. İranlı… Okumaya devam et İki Reformist: M.Abduh ve C. Efgani