Galip Hasan Kuşçuoğlu

Gâlibilik ve İlahi Mühür

Bu makale Müdafaa Dergisinden alıntıdır.  KARGA KILAVUZ OLMAYA HEVESLENİRSE Bu hakikati kabul edemeyen zihniyetleri târumâr etmek zarûrîdir. Şimdiye kadar bu milletin dimağını paslandıran, uyuşturan, bu zihniyette bulunanlar olmuştur. Herhâlde zihniyetlerde mevcud hurâfeler kâmilen tard olunacaktır. Onlar çıkarılmadıkça dimağa hakikat nurlarını infâz etmek imkânsızdır.Ölülerden istimdat etmek, medenî bir heyet-i ictimâiye için şindir (ayıptır). Mevcud tarikatlerin gâyesi, kendilerine… Okumaya devam et Gâlibilik ve İlahi Mühür

Abdülaziz Bayındır

A. Aziz BAYINDIR’ın yalanı!!!

Bayındır Doğru mu Söylüyor? Abdulaziz Bayındır, Hilal tv’den yaptığı bir açıklamada [1]  Efendimiz’in Kuran-ı Kerim’i beyan/açıklama görevinin olmadığını savunuyor. Nahl suresinde geçen “biz sana Zikr’i/Kuran’ı indirdik ki onu insanlara beyan edesin” (Nahl, 44) ayetinde yer alan li tübeyyine kelimesini âlimlerin yanlış anladığını ileri sürüyor. Aslında beyanın açıklamak, tafsilata dökmek anlamına gelmediğini, bilakis “gizlememek” anlamına geldiğini belirtiyor. Bu durumda… Okumaya devam et A. Aziz BAYINDIR’ın yalanı!!!

El-Albani

El-Albani Kimdir!!?

Zamanımızın Önde Gelen Reformcusu el-Albânî Hakkında Kısa Bir Rehber Yazan: Dr. Cibril Fuad Haddad Tercüme: Murat Yazıcı [Not: Köşeli parantez içindeki notlar mütercim tarafından eklenmiştir.] Nâsıruddîn el-Albânî günümüz Vehhabî ve “Selefîleri” arasında en önde gelen bir bid’atçı ve reformcudur. Meslek olarak saat tamircisidir. Kendi kendisini eğiterek [sadece kitap okuyarak] hadîs âlimi olmak iddiasında olan bir… Okumaya devam et El-Albani Kimdir!!?

Diyalog Masalı

‘İbrahimî Dinler’ mi dediniz!?

Dün dikkate değer bir haber düştü internet sitelerine… “Kilisede ezan sesi” spotu ile sunulan haber, video görüntüleri ile de destekleniyordu. Olayı nakleden spiker, “ABD’de pazar âyinleri sırasında tarihî bir gün yaşandı” türünden ‘vurucu’ bir cümle ile giriyordu meseleye… Efendim, bizzat haber metninden aktarmak gerekirse olay şu imiş: “ABD’nin 32 eyaletindeki kiliselerde Müslüman, Hıristiyan ve Musevi din adamları,… Okumaya devam et ‘İbrahimî Dinler’ mi dediniz!?

Mezhepsizlik

MEZHEPSİZLİK DİNSİZLİĞE KÖPRÜDÜR

MEZHEPSİZLİK DİNSİZLİĞE KÖPRÜDÜR Muhammed Zâhid el-Kevserî Hangi görüş ve prensibe sahip olursa olsun, siyaset adamla­rından, samimiyet ve ihlâsla bir fikri, takib edeceği bir hedefi olmaksızın siyasetçi olduğunu iddia edenlere değer veren birine rastlayamazsınız. Bunun yanında karşılaştığı her gruba, “Ben sizinleyim” diyerek insanları aldatmaya yeltenenler de tıpkı bu tip siyasetçiler gibidir. Bir yandan önüne gelen her gruba… Okumaya devam et MEZHEPSİZLİK DİNSİZLİĞE KÖPRÜDÜR

Mezhepsizlik

Mezhepsizlik

MEZHEPSİZLİK İslâm Şeriatini Tehdit Eden En Tehlikeli BİDATTİR Üzerimize vâcib olan besmele, hamdele ve salvele vazifesini yerine getirdikten sonra: Herkesin bildiği gibi İslam, Batılıların anladığı dar mânada bir din değil, Yaratan tarafından insanlara gönderilmiş ilâhî bir Kanun, bir dünya nizamıdır ve onda dünyevî-uhrevî, temporel-sprituel ayırımı yoktur. İslam nizamının dinî-dünyevî amel (aksiyon, eylem) hükümlerinin topuna Şeriat… Okumaya devam et Mezhepsizlik

Muhammed ESED

Muhammet Esed Meali

Soru: “(…) Ben yıllar evvel Yeni Şafak gazetesinin dağıtmış olduğu Muhammed Esed mealini aldım. Sonra duydum ki bir kaç yerde ehli sünnet dışı söylemler var. (Mucizenin inkarı gibi). Birkaç arkadaşla meseleyi tartıştık. Bir kısmı Esed’in önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi. Bu konu hakkında bizi bilgilendirirseniz seviniriz.” Cevap İtikadî noktada arızaları olan bir kimsenin bir yandan da “önemli” olarak nitelendirilmesi, neyi öne… Okumaya devam et Muhammet Esed Meali