Ahmet Şahin · Genel

Ahmet Şahin’in “Amentüde ittifakımız vardır” sözü üzerine-2

Bu hususu daha evvel ele almış ve Ehl-i kitab ile “amentüde ittifakımız” olmadığını açık bir şekilde izah etmiştim: http://muratyazici.blogspot.com/2013/12/ahmed-sahinin-amentude-ittifakmz-vardr.html Ahmed Şahin bahis konusu lafları yazdıktan sonra birçok yazar tarafından tenkid edilmişti. Bunlara cevaben şunları söyleyerek ilk yazdığını te’vil ile müdafaa etmeye çalıştığını görüyoruz: “Türkiye Diyanet Vakfı’nın 11 kişilik ilim heyetine hazırlattığı İslam ilmihalinde, tüm dinlerin… Okumaya devam et Ahmet Şahin’in “Amentüde ittifakımız vardır” sözü üzerine-2