Galip Hasan Kuşçuoğlu

Gâlibilik ve İlahi Mühür

Bu makale Müdafaa Dergisinden alıntıdır.  KARGA KILAVUZ OLMAYA HEVESLENİRSE Bu hakikati kabul edemeyen zihniyetleri târumâr etmek zarûrîdir. Şimdiye kadar bu milletin dimağını paslandıran, uyuşturan, bu zihniyette bulunanlar olmuştur. Herhâlde zihniyetlerde mevcud hurâfeler kâmilen tard olunacaktır. Onlar çıkarılmadıkça dimağa hakikat nurlarını infâz etmek imkânsızdır.Ölülerden istimdat etmek, medenî bir heyet-i ictimâiye için şindir (ayıptır). Mevcud tarikatlerin gâyesi, kendilerine… Okumaya devam et Gâlibilik ve İlahi Mühür

Galip Hasan Kuşçuoğlu

Galip Hasan Kuşçuoğlu’nun Yanlış Görüşleri !!!

Günümüzde, Dini İfsad şebekesi Reformcular, Modernistler, Kuraniyyun akımı, la mezhebiye (Mezhepsizlik) ve İslam’ı içerden yıkmak isteyenlerle ile (Mülhitler) sınırlı değil. Maalesef, Tasavvuf sahası da her türlü suiistimale açıktır! Şeriatsız, fıkıhsız ve Modern veya Sahte! “Şeyh” ler İman dolu sineler için büyük tehdittir! Yüce Allah Şöyle buyurur; “Allah, onların hepsini yeniden dirilteceği gün; size yemin ettikleri… Okumaya devam et Galip Hasan Kuşçuoğlu’nun Yanlış Görüşleri !!!